Wizyta Komendanta 3 RBLog-u, płk-a Eugeniusza Orzechowskiego

19 Czerwiec 2012
Zgodnie z zatwierdzonym "Planem przeprowadzania nadzorów służbowych w pododdziałach i jednostkach bezpośrednio podległych 3 RBLog Kraków" w 35 WOG-u miała miejsce wizyta Komendanta 3 RBLog-u, płk-a Eugeniusza Orzechowskiego.

Komendant 3 RBLog-u zapoznał się ze strukturą organizacyjną i zadaniami 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. W ramach nadzoru Dowódca Bazy przeprowadził również rozmowy z kadrą i pracownikami 35 WOG-u, a także zapoznał się z warunkami na stanowiskach pracy oraz stanem magazynu W-8.

Tekst: 
Dorota Mirek
Zdjęcia: 
Jarosław Kubieniec